Os ydych chi’n ystyried rhoi’r gorau i smygu, ‘does dim adeg gwell na nawr. Rydym wrthi yn gweithio o hyd yn ystod Covid-19 i’ch cefnogi bob cam o’r ffordd i ddyfodol ddi-fwg. Er nad yw ein gwasanaethau wyneb yn wyneb ar gael ar hyn o bryd, gallwch gael cefnogaeth Helpa Fi i Stopio dros y ffôn o hyd a derbyn meddyginiaeth rhoi’r gorau i smygu am ddim.

Rhowch eich ffydd ynom ni i’ch helpu

chi i roi’r gorau i smygu

Rhadffôn 0800 085 2219
Neu

Nodwch eich manylion a bydd y tîm Helpa Fi i Stopio yn eich ffonio’n ôl

  Enw Cyntaf

  Cyfenw

  Ffôn Symudol

  Amser galw yn ôl

  ON: mae’r meysydd sydd wedi’u marcio â * yn orfodol

  Sut rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth.

  ALLA I DDEWIS SUT I ROI'R GORAU I SMYGU?
  Beth ydym ni'n ei wneud