Gofynnwch I ni eich ffonio'n Ôl
Ymholiadau cyffredinol

Helpa Fi i Stopio
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhif 2 Capital Quarter
Tyndall Street
Caerdydd
CF10 4BZ
Ffôn: 0800 085 2219
E-bost: helpafiistopio@wales.nhs.uk
Testun: HMQ i 80818
Gofyn i rywun eich ffonio yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb oedi.

Cymraeg

Ymholiadau gan y cyfryngau

Dylai newyddiadurwyr sydd am gysylltu â Helpa Fi i Stopio gysylltu â thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 029 2034 8755 (24 awr).

Gellir cyfeirio ymholiadau gan y cyfryngau nad ydynt yn rhai brys at y tîm Helpa Fi i Stopio drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Oes gennych bryder am y gwasanaeth rhoi’r gorau i smygu rydych wedi’i dderbyn?

Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth rydych wedi’i dderbyn, yn y lle cyntaf dylech drafod hyn gyda’r darparwr gwasanaeth. Fel arall gallwch anfon eich adborth neu eich pryder drwy e-bost i helpafiistopio@wales.nhs.uk

A oes gennych bryder am dîm canolfan gyswllt Helpa Fi i Stopio?

Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth rydych wedi’i dderbyn gan dîm canolfan gyswllt Helpa Fi i Stopio cysylltwch â’r Rheolwr Gweithredol drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn Awdurdod Cyhoeddus o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Caiff y wefan hon ei diweddaru’n barhaus fel prif ffynhonnell wybodaeth, ond os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni ar y rhifau uchod, neu eich swyddfa leol, a fydd yn eich helpu a’ch cynghori i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych yn chwilio amdani.

Gellir cael manylion llawn y Deddf Rhyddid Gwybodaeth yma.