Gofynnwch I ni eich ffonio'n Ôl

Fe fyddwch chi’n synnu faint o arian gallwch arbed drwy roi’r gorau i smygu. Bydd y cyfrifiannell smygu yn eich helpu i gyfrifo faint o arian mae smygu yn ei gostio i chi a faint o arian gallech arbed.

Os ydych yn smygu 20 sigarét y dydd, gall rhoi’r gorau iddi arbed dros £3,000 y flwyddyn!

Mae arian yn eich poced yn un fantais a welwch yn syth.