Gofynnwch I ni eich ffonio'n ol

    Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o dîm canolfan gyswllt Helpa Fi i Stopio yn ffonio eich claf/cleient o fewn 48 awr.

    Manylion cleient / claf:    Caniatâd i gysylltu trwy neges destun:

    IENA    Manylion y cyfeiriwr: