Rhowch eich ffydd ynom ni i’ch helpu chi i roi’r

gorau i smygu

Rhadffôn 0800 085 2219
Neu

Nodwch eich manylion a bydd y tîm Helpa Fi i Stopio yn eich ffonio’n ôl

  Enw Cyntaf

  Cyfenw

  Ffôn Symudol

  Amser galw yn ôl*:

  ON: Mae pob maes yn orfodol.

  Sut ni'n defnyddio eich gwybodaeth.

  Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb oedi.

  I bobl sy’n fyddar, wedi’u byddaru neu sy’n drwm eu clyw, anfonwch e-bost at helpafiistopio@wales.nhs.uk gyda’ch manylion a’ch anghenion a byddwn yn cysylltu â chi gydag amrywiaeth o opsiynau yn eich ardal leol.