Gofynnwch I ni eich ffonio'n Ôl

Gall y map Google isod ddangos y gwasanaethau Helpa Fi i Stopio sydd ar gael yn eich ardal leol. Mae’r amseroedd aros yn fyr ond ar gyfer y rhan fwyaf o wasanaethau bydd angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw. Am restr lawn o wasanaethau rhoi’r gorau i smygu lleol a rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm Helpa Fi i Stopio drwy:

Ffonio 0800 085 2219
Anfon Neges Destun at HMQ i 80818 (Cost un neges cyfradd safonol) neu
Gofyn i rywun eich ffonio yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb oedi.

   Pa gymorth sydd ar gael?

   Mae Helpa Fi i Stopio gyda chi bob cam o’r ffordd ar eich taith ddi-fwg. Mae cymorth ar gael mewn:

   • Cyfarfodydd gyda smygwyr eraill (y ffordd orau i roi’r gorau i smygu)
   • Apwyntiadau un i un. Gallai’r rhain fod wyneb yn wyneb neu dros y ffôn*
   • Lleoliadau cymunedol
   • Ysbytai
   • Fferyllfeydd

   *Mae cymorth dros y ffôn ar gael ledled Cymru. Gofynnwch i aelod o dîm canolfan gyswllt Helpa Fi i Stopio am fwy o wybodaeth.