Gofynnwch I ni eich ffonio'n Ôl
Pa fanteision iechyd sy'n gysylltiedig â rhoi rhoi'r gorau i smygu?
8 awr ar ôl rhoi'r gorau iddi

Mae lefelau nicotin a charbon monocsid yn y gwaed yn haneru ac mae eich lefelau ocsigen yn dychwelyd i normal.

24 awr ar ôl rhoi'r gorau iddi

Caiff carbon monocsid ei ddileu o’ch corff ac mae eich ysgyfaint yn dechrau clirio mwcws a gweddillion eraill.

48 awr ar ôl rhoi'r gorau iddi

Nid oes nicotin ar ôl yn eich corff ac mae eich gallu i flasu ac arogli wedi gwella’n sylweddol.

72 awr ar ôl rhoi'r gorau iddi

Rydych yn gallu anadlu’n haws. Mae’r tiwbiau bronciol yn dechrau ymlacio a dylai eich egni ddechrau cynyddu.

2-12 wythnos ar ôl i chi roi'r gorau iddi

Mae eich cylchrediad yn gwella. Mae gwaed sy’n llawn ocsigen yn llifo o gwmpas eich corff ac yn helpu i wella eich iechyd.

3-9 mis ar ôl i chi roi'r gorau iddi

Mae peswch a gwichian ar y frest yn gwella a bydd eich anadlu’n gwella hyd at 10%.

1 flwyddyn yn ddi-fwg

Bydd eich risg o gael trawiad ar y galon wedi haneru o gymharu â’r risg i smygwr.

10 mlynedd yn ddi-fwg

Mae eich risg o ganser yr ysgyfaint yn haneru o gymharu â’r risg i smygwr.

15 mlynedd yn ddi-fwg

Mae eich risg o gael trawiad ar y galon yr lleihau i’r un lefel â rhywun nad yw erioed wedi smygu.