Gofynnwch I ni eich ffonio'n Ôl

Darganfyddwch eich sgôr dibyniaeth nicotin

Mae nicotin yn gyffur hynod bwerus a chaethiwus yr ydych chi’n ei anadlu wrth smygu. Efallai eich bod wedi cael trafferth yn y gorffennol i aros yn ddi-fwg oherwydd natur gaethiwus nicotin a’r ysfa i smygu a gawsoch wrth geisio rhoi’r gorau iddi.

Drwy gwblhau’r prawf isod, byddwch yn cael gwell dealltwriaeth o sut rydych chi’n smygu eich sigaréts. Bydd y prawf yn rhoi sgôr i chi o 0 i 10. Mae sgoriau uwch fel arfer yn arwydd eich bod yn smygu’n drymach.

C1. Pa mor fuan ar ôl i chi ddeffro ydych chi’n smygu eich sigarét gyntaf? (DEWISWCH UN)

C2. Ydych chi’n ei chael hi’n anodd atal rhag smygu mewn lleoedd lle mae wedi cael ei wahardd? (DEWISWCH UN)

C3. Pa sigarét fyddai’n gas gennych roi’r gorau iddi fwyaf? (DEWISWCH UN)

C4. Sawl sigarét ydych chi’n eu smygu’r dydd? (DEWISWCH UN)

C5. Ydych chi’n smygu’n fwy aml yn ystod yr oriau cyntaf ar ôl deffro na gweddill y dydd? (DEWISWCH UN)

C6. Ydych chi’n smygu hyd yn oed os ydych mor sâl eich bod yn y gwely y rhan fwyaf o’r dydd? (DEWISWCH UN)