Gofynnwch I ni eich ffonio'n Ôl

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis ffeiliau testun bach sy’n cael eu gosod ar eich peiriant i helpu’r wefan i ddarparu profiad defnyddiwr gwell. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau defnyddwyr, storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel certi siopa, a darparu data olrhain dienw i raglenni trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwella eich profiad pori. Fodd bynnag, efallai y byddai’n well gennych analluogi cwcis ar y wefan hon ac ar eraill. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw analluogi cwcis yn eich porwr. Rydym yn awgrymu ymgynghori ag adran help eich porwr neu edrych ar wefan About Cookies sy’n cynnig arweiniad i bob porwr modern.

HotJar
Rydym yn defnyddio Hotjar i ddeall anghenion ein defnyddwyr ac i wella’r gwasanaeth a’r profiad rydym yn cynnig. Mae Hotjar yn wasanaeth technoleg sy’n ein helpu i ddeall profiad ein defnyddwyr yn well (e.e. faint o amser sy’n cael ei dreulio ar ba dudalennau, pa ddolenni sy’n cael eu clicio, beth mae defnyddwyr yn ei hoffi neu beidio, ac ati) sy’n ein galluogi i wella ar yr hyn rydym yn ei wneud i chynnal gwasanaeth yn unol ag adborth defnyddwyr. Mae Hotjar yn defnyddio cwcis a thechnolegau eraill i gasglu data am ymddygiad defnyddwyr a’u dyfeisiau. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad IP dyfais (wedi’i brosesu yn ystod eich sesiwn a’i storio mewn ffurf sydd wedi’i dad-adnabod), maint sgrin dyfais, math o ddyfais (dynodwyr dyfais unigryw), gwybodaeth porwr, lleoliad daearyddol (gwlad yn unig), a’r iaith ddewisol a ddefnyddir i ddangos ein gwefan. Mae HotJar yn storio’r wybodaeth hon ar ein rhan mewn proffil defnyddiwr ffugenw. Gwaherddir i HotJar werthu unrhyw ddata a gesglir ar ein rhan.

I gael rhagor o fanylion, gweler yr adran ‘about HotJar’ ar wefan gymorth HotJar. (Linc Saesneg yn unig)