Gofynnwch I ni eich ffonio'n Ôl

Mwg ail-law

Rydyn ni i gyd yn gwybod am y risgiau sy’n gysylltiedig â smygu, ond ydych chi wedi bod yn poeni am y risgiau sy’n gysylltiedig â mwg ail-law?

Mae mwg ail-law yn:

Gan fod 80-85% o fwg yn ANWELEDIG, rydych ond yn gweld canran fach iawn o’r mwg ail-law sy’n cael ei gynhyrchu pan fydd sigarét yn cael ei smygu.

Cofiwch – Nid oes lefel ddiogel o gysylltiad â mwg ail-law.

Os ydych wedi ystyried y risgiau yn sgil mwg ail-law fel rheswm dros roi’r gorau iddi, bydd rhoi’r gorau i smygu yn gwella iechyd y rhai sy’n annwyl i chi yn ogystal â’ch iechyd chi.